Sjötransporter • Bogsering • Isbrytning

" Här finner ni vår utrustning som
ingår i B/B flottan "

  • 01 Utrustning - Lodning och ramning


Lodning och ramning

Rekogniseringslodning:
Vi har utrustning för att utföra rekogniseringslodning, sjömätning, bottenstrukturering av sjöar, vattendrag, farleder & hamnar i 2D/3D. Som exempelvis används till underlag för muddring, prickutsättning, kabelläggning, va-ledningar samt före och efter muddringsarbeten etc. Utrustningen är anpassad att användas på samtliga våra enheter och kan görs i allt från små insjöar och till större projekt.

Videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=dTp4VeZu3b0

Ramning: Vi har också ramningsutrustning för att kunna säkerhetställa ett minsta djup i exempelvis en farlde eller hamnområde. Ramen kan användas ner till 8 m djup. Kontakta oss gärna vid frågor eller för mer information.